Alta entitat

Alta entitat

EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES

El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes és la base de dades on estan enregistrades totes les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que tenen seu a Sant Andreu de Llavaneres i que han fet els tràmits pertinents per a formalitzar la seva inscripció.

Reglament del Registre d’Entitats